Jakobus 3:14

NBV

14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen.

SV

14Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.

KJV

14But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.