Gerelateerd aan Jakobus 2:15-16

Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Lukas 3:11

Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Mattheüs 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Job 31:16

Onthield ik aan de armen ooit waar ze om vroegen, liet ik de ogen van weduwen versmachten?
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Jesaja 58:10

wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Jesaja 58:7

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Jakobus 2:5

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Markus 14:7

Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Hebreeën 11:37

Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld.
Gerelateerd aan Jakobus 2:15

Ezechiel 18:7

hij buit niemand uit, geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren;
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

Spreuken 3:27

Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

Mattheüs 25:42

Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken.
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

2 Korinthe 8:8

Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is.
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

Mattheüs 14:15

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

Mattheüs 15:32

Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’
Gerelateerd aan Jakobus 2:16

Job 22:7

Wie uitgeput was weigerde je water, brood onthield je hem die honger had.