Hosea 7:8-11

SV

8Efraim, die verwart zich met de volken; Efraim is een koek, die niet is omgekeerd;
9Vreemden verteren zijn kracht, en hij merkt het niet; ook is de grauwigheid op hem verspreid, en hij merkt het niet.
10Dies zal de hovaardij van Israel in zijn aangezicht getuigen; dewijl zij zich niet bekeren tot den HEERE, hun God, noch Hem zoeken in alle deze.
11Want Efraim is als een botte duif, zonder hart; zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot Assur.

KJV

8Ephraim, he hath mixed himself among the people; Ephraim is a cake not turned.
9Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not: yea, gray hairs are here and there upon him, yet he knoweth not.
10And the pride of Israel testifieth to his face: and they do not return to the LORD their God, nor seek him for all this.
11Ephraim also is like a silly dove without heart: they call to Egypt, they go to Assyria.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.