Open de Bijbel

Hosea 2:19-20
NBV 19 (2:21) Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. 20 (2:22) Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen. 20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And I will betroth thee unto me for ever; yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in lovingkindness, and in mercies. 20 I will even betroth thee unto me in faithfulness: and thou shalt know the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version