Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Psalmen 144:3

HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt?
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Psalmen 8:4

(8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Job 7:17

Waarom acht u de mens zo hoog? Waarom krijgt hij al die aandacht van u?
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Jesaja 51:12

Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Hebreeën 4:4

Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd: ‘En op de zevende dag rustte God van al zijn werk,‘
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

1 Petrus 1:11

Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Job 25:6

Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made!'
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Job 15:14

Hoe kan een mens nu zuiver zijn, wie uit een vrouw geboren is, onschuldig?
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Genesis 50:24

Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd.
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Jesaja 40:17

De volken betekenen niets in zijn ogen, voor hem zijn ze minder dan niets.
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Psalmen 146:3

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Lukas 7:16

Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan, ‘en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Lukas 1:68

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Lukas 1:78

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
Gerelateerd aan Hebreeën 2:6

Hebreeën 5:6

Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’