Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Jeremia 29:13

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Spreuken 8:17

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Mattheüs 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Lukas 12:31

Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

1 Kronieken 28:9

En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Psalmen 105:3

beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Hebreeën 7:25

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Psalmen 119:10

Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Romeinen 10:14

Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Hebreeën 4:6

Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan,
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Hebreeën 3:12

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God,
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Johannes 3:18

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Hebreeën 3:18

En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust-toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren?
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Psalmen 73:28

Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

2 Petrus 1:10

Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

2 Petrus 3:14

Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Numeri 14:11

De HEER zei tegen Mozes: 'Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die ik verricht heb?
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Galaten 5:6

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Gerelateerd aan Hebreeën 11:6

Psalmen 106:21

Vergeten waren zij God, hun redder, die iets groots had verricht in Egypte,
1
2
3
Volgende