Hebreeën 10:15

SV

15En de Heilige Geest getuigt het ons ook;

KJV

15Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: for after that he had said before,
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.