Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Psalmen 111:10

Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Spreuken 14:26

Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Psalmen 86:11

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Spreuken 23:17

Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Jesaja 33:6

Hij is ons houvast, zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding, eerbied voor de HEER is Sions rijkdom.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Romeinen 5:5

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Nehemia 5:9

Ik vervolgde: 'Wat u doet, is niet goed. Heb toch, bij alles wat u doet, ontzag voor onze God, anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals!
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Handelingen 8:1

Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Job 28:28

En hij sprak tot de mens: 'Ontzag voor de Heer-dat is wijsheid; het kwaad mijden-dat is inzicht.'
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Spreuken 8:13

Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Efeze 6:18

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Spreuken 16:6

Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Jesaja 11:2

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Efeze 4:12

om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Spreuken 1:7

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

2 Korinthe 10:8

Zelfs al zou ik overdreven hoog opgeven van het gezag dat de Heer ons heeft toevertrouwd-overigens, een gezag om uw belang te dienen, niet om het te schaden-, dan nog zou blijken dat ik de waarheid spreek.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

Nehemia 5:15

De gouverneurs vóór mij daarentegen hadden het volk zware lasten opgelegd en vorderden van hen niet alleen voedsel en wijn, maar ook nog eens veertig sjekel zilver, en hun manschappen terroriseerden het volk. Maar ik deed het anders, uit ontzag voor God.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

2 Korinthe 13:10

Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is bedoeld om op te bouwen, niet om af te breken.
Gerelateerd aan Handelingen 9:31

2 Korinthe 7:1

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
1
2
3
Volgende