Artikelen over Handelingen 9:31

Handelingen 9:31

Even terug naar huis

Maar toen de broeders dit te weten kwamen, stuurden [ze] hem vandaar weg naar Tarsus. Handelingen 9:30 Handelingen 9:28-35 Even terug naar huis Mensen die pas tot geloof zijn gekomen, vallen vaak op door een radicale toewijding aan God. Saulus is...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 9:31

Angst als afweermechanisme : Frisse Wateren

God heeft ons mensen voorzien van een afweermechanisme dat gevaren erkent en ons wil beschermen tegen schade. Maar wil God dat we verpletterd worden door ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:31

Bidt te allen tijde … : Frisse Wateren

De bewoording in Efeze 6 vers 18 is heel opmerkelijk: “terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:31

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (19) : Frisse Wateren

Nu wij in het kort het leven van de twaalf apostelen geschetst hebben, komen wij als van zelf tot hem, die wij de ‘dertiende’ zouden kunnen noemen, ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:31

Handig bij het lezen … : Frisse Wateren

36. Bekering van Saulus van Tarsus. Hand. 9. 36-39. Te Damaskus predikt hij in de synagoge, gaat naar Arabie, keert terug naar Damaskus, en vlucht ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:31

Wie is de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Dit is de eerste Bijbelstudie over de Heilige Geest. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon gezonden om in de gelovigen te wonen. Op die...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 9:31

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (30) : Frisse Wateren

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus’ tweede gevangenschap in Rome De gedachte van velen is, dat de apostel ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:31

De Gemeente, kerk of sekte?* – Bijbels Panorama

De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testament 112 maal voor, altijd als vertaling van “ecclesia”. Met de bijbelse kwalificaties lezen wij o.a. over “de gemeente Gods” en “de gemeente der eerstgeborenen“, waarmee gezinspeeld wordt op de go
bijbelspanorama.nl
Handelingen 9:31

Overdenking over Nehemia (18) : Frisse Wateren

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand zoemt zij er lustig op los. Een lust ook ...
frissewateren.nl