Open de Bijbel

Handelingen 9:28
NBV 28 Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And he was with them coming in and going out at Jerusalem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version