Handelingen 9:19-20

SV

19En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damaskus waren.
20En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

KJV

19And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.
20And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.