Artikelen over Handelingen 7:44-60

Handelingen 7:44-60

Levenswoorden in het boek Handelingen (4) : Frisse Wateren

Les 4 “... hij hield zijn ogen op de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus staande aan Gods rechterhand” (Handelingen ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:54-60

Martelaars (1) : Frisse Wateren

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk martelaar zijn. Zonder daar nu ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:54-60

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (9) : Frisse Wateren

Er is ook een artikelen-reeks - getiteld ‘Martelaars’ - waar verschillende martelaars belicht worden. Toch herhalen we dit hier voor alle ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:55-60

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (40) : Frisse Wateren

Mijn uiterste voor Zijn hoogste! “Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw naam!” (Joh. 12:27-28). Ondanks alle tegenstand en ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:54-60

Levenswoorden in het boek Handelingen (14) : Frisse Wateren

Les 14 ... stond de Heer bij hem ...” (Handelingen 23:11) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:47-50

Gods woonplaats (3) : Frisse Wateren

Tempel Schriftgedeelte: Handelingen 7 vers 47-50 3. Het volgende beeld van het wonen van God bij de mensen (de tent der samenkomst) zal ons later nog ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:54-60

Tongen, talen en tekenen … (1) : Frisse Wateren

Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord ... Psalm 119:133 Ik was ongeveer 18 jaar oud toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:54-60

Israël en de gemeente : Frisse Wateren

Men moet kennis van de meegedeelde waarheid hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:52, 56, 60

Stefanus (8) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 8 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:60

Vergeving (4) : Frisse Wateren

Deel 4 Het spijt mij “Mijn verontschuldiging” schijnt het woord het zijn, dat het moeilijkst over de lippen komt. Ieder weet uit ervaring, hoe ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:55-56

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse Wateren

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:47-50, 55-56

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl
Handelingen 7:51

De Alpha-cursus en het Woord van God (7) : Frisse Wateren

We hebben gezien hoe de evangelisatieboodschap in de Alpha-cursus geen recht doet aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Er is niet die duidelijkheid ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:55

Genesis 5 vers 24 : Frisse Wateren

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”. Onbekeerde mensen zullen de opname niet zien Is de wereld getuige geweest ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:59

Mijn tent afleggen : Frisse Wateren

Voor een christen is de dood geen nederlaag, maar altijd een overwinning. Al vaak werd een moedige, getrouwe en met de Geest vervulde getuige van ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:47-50

Overdenking over Nehemia (18) : Frisse Wateren

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand zoemt zij er lustig op los. Een lust ook ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:55, 60

Vader, vergeef het hun! : Frisse Wateren

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Luk. 23:34). Deze uitspraak is een van de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:58

Ambitie : Frisse Wateren

Hebt u ooit echt dorst gehad en het gevoel gehad, dat u veel moest drinken? Wel, wat zou uw keus zijn? Een goede kop (of beker) van de beste Engelse ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:59

2000 jaar Paulus : Frisse Wateren

Van 28-06-08 tot 29-06-09 gedenkt de Rooms Katholieke Kerk de apostel Paulus. “Hun” apostel Paulus. In een publicatie van de “Heilige Stoel”, die ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:45

De betekenis van de naam Jezus Christus – Bijbels Panorama

Eén van de oorzaken van de vervreemding van de Joden van Jezus Christus is juist Zijn naam. Deze naam, die de christenen vereren, is voor de Joden een synoniem geworden van “vervolging”. Bovendien heeft deze naam de Joden afkerig gemaakt door de niet-Jood
bijbelspanorama.nl
1
2
Volgende