Artikelen over Handelingen 7:30-53

Handelingen 7:30-53

Levenswoorden in het boek Handelingen (4) : Frisse Wateren

Les 4 “... hij hield zijn ogen op de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus staande aan Gods rechterhand” (Handelingen ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:47-50

Gods woonplaats (3) : Frisse Wateren

Tempel Schriftgedeelte: Handelingen 7 vers 47-50 3. Het volgende beeld van het wonen van God bij de mensen (de tent der samenkomst) zal ons later nog ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:33-34

Galaten

Vanavond zou ik wat willen lezen uit Galaten 1:4: In het bijzonder zou ik willen stilstaan bij het gedeelte in vers 4 waar we zien hoe onze Heere Jezus Christus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit de...
bijbelarchief.nl
Handelingen 7:34

Jesaja 50:2; Handelingen 7:34 : Frisse Wateren

Zo zegt de HEERE: … Is Mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen? Of is er in Mij geen kracht om te redden? (Jes. 50:1-2). Ik heb de ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:51

De Alpha-cursus en het Woord van God (7) : Frisse Wateren

We hebben gezien hoe de evangelisatieboodschap in de Alpha-cursus geen recht doet aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Er is niet die duidelijkheid ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:30, 36

2. De Bijbel: Hoe ontstaan? (II) : Frisse Wateren

Dat veertig mensen in een periode van 1500 jaar zesenzestig boeken schrijven die een eenheid vormen, is al wonder op zich. Maar dat is nog niet alles. ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:47-50

Overdenking over Nehemia (18) : Frisse Wateren

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand zoemt zij er lustig op los. Een lust ook ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:47-50

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl
Handelingen 7:38

Korte inleiding in de hele Bijbel (a) : Frisse Wateren

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:45

De betekenis van de naam Jezus Christus – Bijbels Panorama

Eén van de oorzaken van de vervreemding van de Joden van Jezus Christus is juist Zijn naam. Deze naam, die de christenen vereren, is voor de Joden een synoniem geworden van “vervolging”. Bovendien heeft deze naam de Joden afkerig gemaakt door de niet-Jood
bijbelspanorama.nl
Handelingen 7:43

Aanbidding: les 2 – Hoe aanbidden? : Frisse Wateren

In de eerste les hebben we veel over de familie van God geleerd. We vroegen ons af: Wat wil onze hemelse Vader graag van ons; waarmee kunnen wij Zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:52

Stefanus (8) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 8 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:53

Het kruis van Christus (les 7) : Frisse Wateren

Het einde van de wet Veel Christenen proberen om van ganser harte de Tien Geboden te houden en zijn er diep van overtuigd, dat de Heer dit van hen ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:51

De strijd om de uitverkiezing (II) : Frisse Wateren

of: “TULIP” - de “vijf punten van het Calvinisme” De Calvinistische leerstelling van de “beperkte verzoening” beweert, dat de dood van de ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:37

Islam – Vrede of het beest (6) : Frisse Wateren

Deze keer enkele vergelijkingen tussen Mohammed en Mozes, tussen Mohammed en de Heer Jezus en tussen Mohammed en de Heilige Geest. Ook hier zien we de ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:37

De eerste decennia van het christendom (9) : Frisse Wateren

Handelingen 3 vers 16-26 Vers 16 Petrus wijst er overtuigend op, dat de genezing van de verlamde tot stand kwam door het geloof in de Naam van ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:52

Jeremia (2 – slot) – de lijdende profeet : Frisse Wateren

Nauwelijks kan men een van de profeten beter leren kennen dan Jeremia. Hij schrijft in zijn boek veel over zijn eigen omstandigheden zowel over zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:52

Blijf van de Joden af (I)! : Frisse Wateren

Premier Erdogan van Turkije haalde eens het volgende aan van de Koerdische dichter Ziya Gökalp: De minnaretten zijn onze bajonetten, de koepels zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:51

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a Les 5 Beste cursist(e), De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest ...
frissewateren.nl
Handelingen 7:51

Jonge mensen in de Bijbel (24) : Frisse Wateren

Voordracht 9a Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 7:54-8:1: Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en zij knarsten de tanden tegen ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende