Handelingen 3:5

SV

5En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen.

KJV

5And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.