Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Mattheüs 27:2

Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Exodus 3:6

Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Mattheüs 22:32

“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Handelingen 7:32

“Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.” Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 19:15

Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 13:31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 5:22

De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Handelingen 2:23

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Openbaring 1:18

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Mattheüs 11:27

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 12:16

Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Handelingen 5:30

De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 17:1

Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Filippensen 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 7:39

Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Johannes 16:14

Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Markus 15:11

Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten.
Gerelateerd aan Handelingen 3:13

Mattheüs 20:19

Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’
1
2
Volgende