Artikelen over Handelingen 28:25-27

Handelingen 28:25-27

De Alpha-cursus en het Woord van God (4) : Frisse Wateren

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de ...
frissewateren.nl
Handelingen 28:25-27

Wie is de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Dit is de eerste Bijbelstudie over de Heilige Geest. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon gezonden om in de gelovigen te wonen. Op die...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 28:25-27

De inspiratie van de bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over zichzelf zegt. Mensen kunnen allerlei gedachten over de Bijbel hebben, maar beslissend...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 28:25-27

Levenswoorden in het boek Handelingen (18) – slot : Frisse Wateren

Les 18 “... aangaande Jezus ... van ‘s morgens vroeg tot de avond toe” (Handelingen 28:23) Praktische tips: Neem alle gevraagde ...
frissewateren.nl
Handelingen 28:25-27

Het doel en nut van het teken der Tongen* – Bijbels Panorama

Eerder hebben wij twee verschillende artikelen gepubliceerd over het spreken in tongen. Het ene was van de hand van Sir Robert Anderson, die zich daarin in het algemeen bezighield met het verschijnsel in zijn dagen dat ook nu, een eeuw later, gewoonlijk w
bijbelspanorama.nl
Handelingen 28:25

12. De Bijbel: Wat Petrus en Paulus over de Schrift zeggen : Frisse Wateren

In de vorige les bestudeerden we hoe de Heer Jezus over de Schriften sprak en hoe Hij daarmee omging. Hoe was dat met de apostelen? 1. Al vaker werd ...
frissewateren.nl
Handelingen 28:27

In Uw licht zien wij het licht : Frisse Wateren

Wanneer wij de Bijbel ter hand nemen en eens nazoeken hoeveel ons de Bijbel over de ogen en het zien zegt, zullen we over de hoeveelheid uitspraken ...
frissewateren.nl
Handelingen 28:25

De onfeilbaarheid van de Bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Uw woord is zeer gelouterd…” (Psalm 119:140) Als christenen belijden we dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Dat is vanzelfsprekend...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 28:27

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl