Artikelen over Handelingen 26:18

Handelingen 26:18

In den beginne [4] – Genesis 1 en 2 (deel II) : Frisse Wateren

Om verder te gaan: Hoofdstuk 1 vers 3 tot hoofdstuk 2 vers 3 UIT DUISTERNIS LICHT Wat in bijzonderheden op de verschillende dagen geschapen, ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Jonge mensen in de Bijbel (13) : Frisse Wateren

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6a Een goed belovende start Ik noem het gedrag van Jonathan hier een ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Jonge mensen in de Bijbel (25) : Frisse Wateren

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:5-6 De grote verandering De ommekeer tot God voltrok zich in één slag. Hij werd verootmoedigd ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Galaten

Vanavond zou ik wat willen lezen uit Galaten 1:4: In het bijzonder zou ik willen stilstaan bij het gedeelte in vers 4 waar we zien hoe onze Heere Jezus Christus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit de...
bijbelarchief.nl
Handelingen 26:18

Geschikt voor de hemel : Frisse Wateren

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

De satan Deel III: Nog een aantal feiten over de satan – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie is een aanvulling op de eerste twee Bijbelstudies over de satan. In deel I is besproken wie de satan is. Hij is de tegenstander van God....
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 26:18

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren? : Frisse Wateren

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Een echte bekering : Frisse Wateren

In een tijd, waar veel snel en oppervlakkig behandeld wordt, bestaat het gevaar, dat ook in het geestelijke veel aan de oppervlakte blijft. Daartoe ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Waar heb jij je geloof voor nodig?! : Frisse Wateren

Hebreeën 11 vers 1 Inhoud Inleiding; geloof: waarneming van onzichtbare dingen; geloof: heeft een Goddelijke oorsprong; geloof: centrum ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

De gemeente van God (8) : Frisse Wateren

VIII Deel II (vervolg). 2) Het werk van de dienst De kwestie van de geestelijkheid Het ontbreken van enige geestelijke stand bij de samenkomsten ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Overdenking van Nehemia (2) : Frisse Wateren

Om een taak voor God te kunnen vervullen is er voorbereiding nodig. Gebed, afhankelijkheid en nederigheid zijn hierbij zeker ook ingrediënten die niet ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Levenswoorden in het boek Handelingen (16) : Frisse Wateren

Les 16 (2006/2007) ... een zekere Jezus, die gestorven is, van wie Paulus zegt dat Hij leeft ...” (Handelingen 25:19) ... de Christus moest lijden ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Zijn alle gaven nog voor nu? – Honderd bijbelstudies

Inleiding Komen alle geestesgaven tegenwoordig nog voor? “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 26:18

Vrijheid (ruimte) of slavernij? : Frisse Wateren

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

De zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over de zonde. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien hoe de zonde de wereld binnengekomen is. In deze Bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 26:18

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (3) : Frisse Wateren

Les 3 ... genezingen, wonderen en prediking; en welgelukzalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt (Mattheüs 11:5-6). Beste cursist. ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:18

Het onderpand der erfenis – Bijbels Panorama

In Efeze 1 vinden we een opsomming van alle geestelijke zegeningen waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. Opmerkelijk daarbij is dat de verzegeling door “den Heilige Geest der belofte” (vers 13) pas als laatste genoemd wordt, terwijl het de éérst
bijbelspanorama.nl
Handelingen 26:18

De demonen, de boze geesten – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de Bijbel wordt over demonen gesproken. Demonen worden in de Bijbel ook onreine geesten, engelen van satan en boze geesten genoemd. Soms...
honderdbijbelstudies.nl