Artikelen over Handelingen 26:11

Handelingen 26:11

De Toekomst: Les 2 – Jezus leeft! : Frisse Wateren

In de eerste les hebben wij gezien, hoe de Heer Jezus Christus doden opgewekt heeft. Als er dus iemand kan meespreken over de vraag: “Is er leven na de ...
frissewateren.nl
Handelingen 26:11

Jonge mensen in de Bijbel (24) : Frisse Wateren

Voordracht 9a Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 7:54-8:1: Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en zij knarsten de tanden tegen ...
frissewateren.nl