Artikelen over Handelingen 21

Handelingen 21:18-20, 26-39

Levenswoorden in het boek Handelingen (13) : Frisse Wateren

Les 13 (2006/2007) ... vergun mij tot het volk te spreken” (Handelingen 21:39b). Praktische tips: Neem alle gevraagde ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:8-14

Zonneschijn en vakantietijd : Frisse Wateren

Wij mogen ons op onze vakantie verheugen. Het Christenleven is geen treurspel, maar een leven met je Heer en Meester: Jezus. En dat brengt je blijdschap. ...
frissewateren.nl
Handelingen 21

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (26) : Frisse Wateren

Dit keer kunnen we onder andere zien hoe een innerlijke overtuiging zo sterker kan zijn, dan een woord door de Heilige Geest gesproken. Uit de ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:8-9

De plaats van de vrouw (4) : Frisse Wateren

Hoofdstuk V b. Het leren in het openbaar In verbinding met het aandeel, dat de vrouw in de zondeval in de hof van Eden had, hebben wij 1 Timotheüs ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:8-11

Vrouw in het ambt : Frisse Wateren

Voorwoord Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:9

For Girls only : Frisse Wateren

Een bijzondere verzoeking Het is voor een meisje zeker iets fascinerends te ontdekken, dat zij een aantrekkingskracht op het andere geslacht uitoefent. ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:18

Martelaars (8 – slot) : Frisse Wateren

Steunpilaar van de gemeente De vereenzelviging van de Jakobussen, de Marias en de broers van de Heer is lang een moeilijk punt geweest voor de ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:18

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (17) : Frisse Wateren

De vereenzelviging van de Jakobussen, de Maria’s en de broeders van de Heer is lang een moeilijk punt geweest voor de onderzoekers. Het is hier de ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:15

Een duidelijk motief (3) : Frisse Wateren

Jona in het schip, Petrus bij het vuur en Paulus in Jeruzalem. Wat vinden we bij hen? Frisse Wateren 7. Jona in het schip (Jona 1:5): Eigenzinningheid ...
frissewateren.nl
Handelingen 21

Mannen en vrouwen die bidden (II) : Frisse Wateren

De vorige keer hebben we beperkt stil gestaan bij de vraag hoe en waar mannen bidden. Nu gaan we dan verder met de vrouwen, zoals in het vorige ...
frissewateren.nl
Handelingen 21

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden? : Frisse Wateren

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. De Bijbel, zeggen ze, is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:39

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (19) : Frisse Wateren

Nu wij in het kort het leven van de twaalf apostelen geschetst hebben, komen wij als van zelf tot hem, die wij de ‘dertiende’ zouden kunnen noemen, ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:9

De positie en de taak van de vrouw in de gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de rol van de vrouw in de gemeente. Man en vrouw zijn gelijkwaardig in hun positie tegenover God. We zien in de Bijbel dat...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 21:10-11

Profetie – Honderd bijbelstudies

Inleiding Profetie is het doorgeven van een boodschap van God. Een profeet ontvangt een boodschap van God en geeft die door aan de mensen voor wie die...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 21:39

Hoe verloren zijn de ‘verloren 10 stammen’?

Over de 10 stammen van Israël, die in de Assyrische ballingschap terecht kwamen, doen heel wat theorieën de ronde.
israelendebijbel.nl
Handelingen 21:21

2 Thessalonika 2 (4) : Frisse Wateren

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:9

Gaven van de Geest of dweperij? (4) : Frisse Wateren

4. De zogenoemde voorspellingen en openbaringen Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is, zegt God tegen de profeet Hoséa (Hos. 4:6). ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:32

Levenswoorden in het boek Handelingen (15) : Frisse Wateren

Les 15 (2006/2007) “... er zal een opstanding zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen” (Handelingen 24:15) Praktische ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:9

O, mijn God! (3) : Frisse Wateren

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ...
frissewateren.nl
Handelingen 21:9

Één Lichaam en één Geest (deel 1) : Frisse Wateren

Het is Gods wil dat Zijn gemeente of vergadering één zal zijn, niet alleen in de Geest, maar ook in haar uiterlijke vorm, om één lichaam in elke ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende