Artikelen over Handelingen 20:7-8

Handelingen 20:7-8

Samenkomen als gemeente: wangedrag … : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Avondmaal: Waarom elke zondag? : Frisse Wateren

Waarom vieren we elke zondag het avondmaal? Ik begrijp echt niet, zo begon onze broeder, waarom we elke zondag avondmaal vieren. Het is mij een ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7-8

Drie zondagen in het Nieuwe Testament: Jeruzalem – Troas – Patmos : Frisse Wateren

Johannes 20 vers 19-29; Handelingen 20 vers 7-12; Openbaring 1 vers 9-16. In de drie aangegeven gedeelten delen van het Nieuwe Testament vinden we ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Zondag – Dag van de Heer : Frisse Wateren

De eerste dag van de week Vroeger was dit ook in Duitsland* de dag, waarmee de week geopend werd. Vandaag is het de zevende dag van de week: zondag. ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Dag van de Heer : Frisse Wateren

1. Profetische betekenis De dag van de Heer kan niet los worden gezien van de dag van de Messias. Het wordt vaak gekenmerkt door oordeel: Het is een ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

De eerste dag van de week (1) : Frisse Wateren

Dit is een geschrift van H.J. Lemkes Sr., dat verkort bewerkt is door H. LA RIVIÈRE. Uitgegeven door J.N. Voorhoeve - Den Haag. De titel was: De ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (37) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk VIII De inwendige geschiedenis van de kerk Het stelsel van een afzonderlijke geestelijke stand, de christelijke ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Christelijke samenkomsten zonder leiding : Frisse Wateren

Vele jaren geleden deed de vrouw van een pastor navraag na afloop van de bijeenkomsten van christenen in haar plaats. Een blik in de zaal vertelde haar ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Openbaring en de dag des Heeren

Er bestaat veel verwarring over het begrip ‘dag des Heeren’, de dag waarop Johannes zich in de geest bevond (Opb. 1:10). Sommigen menen dat het hier gaat om de zondag, de eerste dag van de week, oftewel Christus’ opstandingdag. In het Nieuwe Testament wor
israelendebijbel.nl
Handelingen 20:7

De Wet, de feesten van de Heer, en de Sabbat

De laatste jaren zien wij ook in ons land dat bij veel oprechte christenen de belangstelling en interesse voor de Wet, de Joodse feesten en de Sabbat is toegenomen.
israelendebijbel.nl
Handelingen 20:7

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Kunnen de discipelen ook zonden vergeven? : Frisse Wateren

In Johannes 20 vers 23 zegt de Heer tot Zijn discipelen: Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook [de zonden] houdt, zij zijn hun ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Gemeente van God (9) : Frisse Wateren

Hoe ziet nu het samenkomen van de plaatselijke gemeente eruit In het vorige artikel werd al de verhouding tussen de wereldwijde vergadering (kerk, ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Hier wil Ik wonen (1) : Frisse Wateren

Gods woonplaats bij Zijn volk - deel 1 Het einde van de woestijnreis is bereikt. Het volk van Israël houdt zich in de velden van Moab, in het ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Aanbidding – les 13 : Frisse Wateren

13. Het avondmaal In de vorige les hebben we ons met de "tafel van koning David" beziggehouden. Hij was toen koning, dus de heer en ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Opdat allen één zijn … (2 – slot) : Frisse Wateren

In dit vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (Auf daß sie alle eins seien). ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

De eerste dag van de week (3) : Frisse Wateren

… en het vergaderd zijn om Jezus Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

De wet – de leefregel voor Christenen? (4) : Frisse Wateren

Deel II We hebben de vorige keer gezien, dat de christen de wet van de Sinaï niet behoort te houden. De wet draagt niet aan de rechtvaardiging van de ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

Één Lichaam en één Geest (deel 1) : Frisse Wateren

Het is Gods wil dat Zijn gemeente of vergadering één zal zijn, niet alleen in de Geest, maar ook in haar uiterlijke vorm, om één lichaam in elke ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:7

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende