Open de Bijbel

Handelingen 20:34
NBV 34 u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 En gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddruft, en dergenen, die met mij waren, gediend hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version