Handelingen 20:29-30

SV

29Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.
30En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

KJV

29For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
30Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.