Artikelen over Handelingen 20:28-31

Handelingen 20:28-31

Aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen : Frisse Wateren

Van het kerkelijk erf ... De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-31

Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen : Frisse Wateren

VAN HET KERKELIJK ERF De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:29-30

Geestelijke groei (I) : Frisse Wateren

Daar je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door [het] ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:29-30

Ruth (19) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:29-30

Algemene geschiedenis van de Christelijke kerk (1) : Frisse Wateren

De brieven aan deze zeven gemeenten zullen bij onze volgende beschouwingen als leidraad dienen. Wij geloven, dat zij niet slechts geschiedkundig, ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-31

Het marketing christendom – een toetsing (2) : Frisse Wateren

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels the Church Growth Movement. De beweging heeft verschillende takken. ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:29-30

2 Thessalonika 2 (5) : Frisse Wateren

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-31

De ouderlingen en de leiding van de plaatselijke gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de leiding van de gemeente. De gemeente wordt geleidt door Jezus. Hij is het hoofd van de gemeente. “…Hem Die het Hoofd is,...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:28

De Alpha-cursus en het Woord van God (10) : Frisse Wateren

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk 10 Is er leven na alpha? We zullen moeten toegeven dat veel van ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-30

Theïstische evolutie : Frisse Wateren

In dit nieuwsbulletin 24 vinden we een thema, wat de gemoederen van vele Christenen vandaag bezighoudt. Hoewel het een uitgebreid artikel is geworden, is ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-31

Levenswoorden in het boek Handelingen (12) : Frisse Wateren

Les 12 “Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, Die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-31

De leer is belangrijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Geef acht op uzelf en op de leer…” (1 Timotheüs 4:16) De leer is belangrijk. Wat geleerd wordt is namelijk van grote invloed. Zowel op ons...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:29-31

De onfeilbaarheid van de Bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Uw woord is zeer gelouterd…” (Psalm 119:140) Als christenen belijden we dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Dat is vanzelfsprekend...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:28-31

De gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:28-30

Wat is de gemeente? Deel II: de plaatselijke gemeente – Honderd bijbelstudies

Dit is het vervolg op deel I van de studie: “Wat is de gemeente?”. In deel I is de wereldwijde gemeente besproken. Nu volgt een bespreking van de...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:29

Kolossenzen

De brief aan de kolossenzen is geschreven omdat Paulus zich zorgen maakte over -en in het verweer komt tegen - de leringen welke deze gemeente binnengebracht werden vanuit, naar men vermoed, de gemeente van Laodicea en Hierapolis. Tegenover de...
bijbelarchief.nl
Handelingen 20:29-30

De gemeentetucht Deel II: tucht op het gebied van de leer – Honderd bijbelstudies

Inleiding ” … zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. …” (2 Petrus 2:1) “Men...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:28-31

Profetie – Honderd bijbelstudies

Inleiding Profetie is het doorgeven van een boodschap van God. Een profeet ontvangt een boodschap van God en geeft die door aan de mensen voor wie die...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:28

40 jaar onafhankelijkheid – is onafhankelijkheid goed? : Frisse Wateren

40 jaar geleden werden Jamaica, Trinidad en Tobago onafhankelijke staten. Zij werden toen uit de Britse overheersing vrijgelaten. Nieuwe multi-etnische ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:31

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (24) : Frisse Wateren

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Het jaar 54. Enige tijd in Antiochië doorgebracht hebbende, verlaat de apostel, ...
frissewateren.nl
1
2
3
Volgende