Artikelen over Handelingen 2:4

Handelingen 2:4

De sleutel tot de hemel is gebed! - NL.Jesus.net

Hij verlangt ernaar om nog meer in ons leven te werken en ons te vullen met Zijn aanwezigheid, totdat we overlopen! Zodat we tot het einde van de aarde getuigen kunnen zijn van Zijn goede nieuws!
nl.jesus.net
Handelingen 2:4

Vijftigste dag

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. Handelingen 2:1 Handelingen 2:1-5 Vijftigste dag Is Pinksteren wel een feest? In ons land wemelt het van mensen die bij Pinksteren alleen maar denken aan de files...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 2:4

Het gebed om de Heilige Geest : Frisse Wateren

Schriftgedeelten: Lukas 11 vers 13; Handelingen 1 vers 4-5; Handelingen 2 vers 1-4. Laten we eens kijken naar drie passages uit de geschriften van ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Sta op en schitter! (deel 1)

‘Huh, ben jij christen? Dat wist ik helemaal niet!’ Ken je deze opmerking? We hebben hem vast allemaal weleens gehoord. Ik begin altijd aan mijzelf te twijfelen als iemand dit tegen mij zegt. Aan de ene kant zie ik het als een compliment dat ik niet mijn
zijlacht.nl
Handelingen 2:4

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse Wateren

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Velen weten niet wat Pinksteren betekent. U, jij dan? : Frisse Wateren

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De eerste decennia van het christendom (10) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 1-14 Hoofdstuk 4 Vers 1 en 2 Het derde hoofdstuk deelde ons over de toespraak van Petrus tot de menigte mee, die vanwege de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De eerste decennia van het Christendom (4) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 1-13 Vers 1-4 Toen de dag van Pinksteren werd vervuld, waren alle discipelen op één plaats bijeen. Dit zijn ongetwijfeld de 120 ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Genezing en vergeving (2) : Frisse Wateren

Genadegaven van de genezing waren tekenen, waardoor de macht van God voor en aan ongelovigen werd geopenbaard. Als kind van God weten we dat we in Zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7) : Frisse Wateren

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De doop met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde is kenmerkend voor de christelijke bedeling. De Heer Jezus Zelf heeft de komst van de Geest naar deze aarde ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I) : Frisse Wateren

Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Gemeente van God (2) : Frisse Wateren

Deel 1b Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II) : Frisse Wateren

Talen zullen ophouden ... Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De Heilige Geest – Zijn wezen en Zijn werken : Frisse Wateren

7 mei 2008. Het is bijna Pinksteren. Een groot deel van de christenheid staat dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Wie is de heilige ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (8) : Frisse Wateren

Les 8 De Christus, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16:16) Beste cursist, U zult vanaf les 8 niet “hoofdzaken” vinden. Deze ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De doop met de heilige geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:4

Het Johannes-evangelie (06) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 29-34 Het Lam van God – de Zoon van God Van hoofdstuk 1 vers 29 tot hoofdstuk 2 vers 11 hebben we een ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

Gaven van de Geest of dweperij? (1-2) : Frisse Wateren

1. Wat betekent charismatische beweging? De oorsprong van de charismatische beweging gaat terug tot de zogenoemde Pinkstergemeente. Die ontstond ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:4

De gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende