Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Romeinen 14:8

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

2 Thessalonicensen 1:7

(7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Handelingen 10:36

God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Handelingen 5:30

De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Ezechiel 34:30

Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God, bij hen ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn-spreekt God, de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Jeremia 31:31

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Handelingen 4:11

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Zacharia 13:1

Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Lukas 2:11

vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Psalmen 2:1

Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Jeremia 33:14

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Ezechiel 39:25

Maar, zegt God, de HEER: Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Romeinen 9:3

Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn;
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Johannes 5:22

De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Handelingen 2:22

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.
Gerelateerd aan Handelingen 2:36

Jeremia 2:4

Luister naar de woorden van de HEER, volk van Jakob. Stammen van Israël, luister allemaal!