Artikelen over Handelingen 2:36

Handelingen 2:36

De zegen van de gehoorzaamheid : Frisse Wateren

Judas, de broer van Jakobus. Deze apostel wordt ook genoemd Juda, Thaddeüs en Lebbeüs. Hij was de zoon van Alfeüs en een van de bloedverwanten van de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (18) : Frisse Wateren

Dit maal iets over Simon Zelotes, over Judas, de broer van Jakobus en Matthias, de apostel. Ook hun geschiedenis is uiterst leerzaam voor ons. De ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

De Toekomst: Les 2 – Jezus leeft! : Frisse Wateren

In de eerste les hebben wij gezien, hoe de Heer Jezus Christus doden opgewekt heeft. Als er dus iemand kan meespreken over de vraag: “Is er leven na de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse Wateren

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Aanbidding: les 2 – Hoe aanbidden? : Frisse Wateren

In de eerste les hebben we veel over de familie van God geleerd. We vroegen ons af: Wat wil onze hemelse Vader graag van ons; waarmee kunnen wij Zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

De eerste decennia van het christendom (6) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 24-36 Vers 24 De Joden brachten Jezus ter dood, maar God wekte Hem op. Hij heeft de pijn van de dood opgelost omdat het niet ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7) : Frisse Wateren

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Priesterkoning

Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament en behoort tot de groep van Messiaanse Psalmen. De volle vervulling van deze ruim 3000 jaar oude Psalm zal pas plaatsvinden na Christus’ wederkomst als Hij vanuit Jeruzalem over de aarde zal r
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:36

iBasics: Israël, wat moeten we ermee?

Aangezien we steeds meer lezers krijgen voor wie Gods plan met Israël nieuw is, starten we de rubriek iBasics. We trappen af met de vraag: Israël, wat moeten we ermee? Laat deze vraag even op je inwerken voordat je verder leest. Wat zou jij antwoorden?
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:36

De vijgenboom en zijn vruchten

In deze studie staan we stil bij de symboliek van de vijgenboom. Het is wonderlijk om te zien dat de HEERE in Zijn schepping zulke treffende beelden geeft aangaande Zichzelf en Zijn volk.
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:36

De bijbel is begrijpelijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Psalm 119:130) Deze bijbelstudie gaat over het begrijpen van de...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:36

De doop – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen “ (Handelingen 2:41) In...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:36

Het spreken in talen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer 100 jaar geleden werd het spreken in tongen in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Levenswoorden in het boek Handelingen (2) : Frisse Wateren

Les 2 “Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Het marketing christendom – een toetsing (I) : Frisse Wateren

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels the Church Growth Movement. De beweging heeft verschillende takken. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Het spreken in talen … tongen : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: 1 Korinthe 14 vers 20-22; Markus 16 vers 17.18; Handelingen 2 vers 1-36; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 19 vers 1-7. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

Tongen, talen en tekenen … (1) : Frisse Wateren

Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord ... Psalm 119:133 Ik was ongeveer 18 jaar oud toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:36

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl
Handelingen 2:36

S15_ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN – Bijbels Panorama

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naa
bijbelspanorama.nl
Handelingen 2:36

De eerste decennia van het christendom (11) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende