Artikelen over Handelingen 2:3

Handelingen 2:3

De sleutel tot de hemel is gebed! - NL.Jesus.net

Hij verlangt ernaar om nog meer in ons leven te werken en ons te vullen met Zijn aanwezigheid, totdat we overlopen! Zodat we tot het einde van de aarde getuigen kunnen zijn van Zijn goede nieuws!
nl.jesus.net
Handelingen 2:3

Vijftigste dag

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. Handelingen 2:1 Handelingen 2:1-5 Vijftigste dag Is Pinksteren wel een feest? In ons land wemelt het van mensen die bij Pinksteren alleen maar denken aan de files...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 2:3

Het gebed om de Heilige Geest : Frisse Wateren

Schriftgedeelten: Lukas 11 vers 13; Handelingen 1 vers 4-5; Handelingen 2 vers 1-4. Laten we eens kijken naar drie passages uit de geschriften van ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Sta op en schitter! (deel 1)

‘Huh, ben jij christen? Dat wist ik helemaal niet!’ Ken je deze opmerking? We hebben hem vast allemaal weleens gehoord. Ik begin altijd aan mijzelf te twijfelen als iemand dit tegen mij zegt. Aan de ene kant zie ik het als een compliment dat ik niet mijn
zijlacht.nl
Handelingen 2:3

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse Wateren

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Velen weten niet wat Pinksteren betekent. U, jij dan? : Frisse Wateren

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Pinksteren – de geboortedag van de gemeente : Frisse Wateren

Pinksteren is de geboortedag van de gemeente, en daarmee het begin van een nieuw tijdperk. Noch was er voordien al een gemeente, noch is zij later ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

De eerste decennia van het Christendom (4) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 1-13 Vers 1-4 Toen de dag van Pinksteren werd vervuld, waren alle discipelen op één plaats bijeen. Dit zijn ongetwijfeld de 120 ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7) : Frisse Wateren

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I) : Frisse Wateren

Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Gemeente van God (2) : Frisse Wateren

Deel 1b Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II) : Frisse Wateren

Talen zullen ophouden ... Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (8) : Frisse Wateren

Les 8 De Christus, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16:16) Beste cursist, U zult vanaf les 8 niet “hoofdzaken” vinden. Deze ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

De doop met de heilige geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:3

Het Johannes-evangelie (06) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 29-34 Het Lam van God – de Zoon van God Van hoofdstuk 1 vers 29 tot hoofdstuk 2 vers 11 hebben we een ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Gaven van de Geest of dweperij? (1-2) : Frisse Wateren

1. Wat betekent charismatische beweging? De oorsprong van de charismatische beweging gaat terug tot de zogenoemde Pinkstergemeente. Die ontstond ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

De gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Het spreken in talen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer 100 jaar geleden werd het spreken in tongen in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Overdenking van Nehemia (14) : Frisse Wateren

Luisteren wij ook naar het Woord van God? En hoe luisteren wij dan? Heeft het op ons ook die uitwerking waardoor God tot Zijn doel kan komen? ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:3

Levenswoorden in het boek Handelingen (2) : Frisse Wateren

Les 2 “Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende