Artikelen over Handelingen 2:25-28

Handelingen 2:25-28

Daarom juicht mijn ziel

Al zolang ik een Bijbel in mijn bezit heb en erin lees, heb ik een zwak voor de psalmen. Alle gevoelens, verwardheden, hersenspinsels komen in de psalmen naar voren. Ze mogen er allemaal zijn. Boos op God? Maak een psalm! Blij met God? Maak een psalm! Zie
zijlacht.nl
Handelingen 2:25-28

Aanbidding: les 2 – Hoe aanbidden? : Frisse Wateren

In de eerste les hebben we veel over de familie van God geleerd. We vroegen ons af: Wat wil onze hemelse Vader graag van ons; waarmee kunnen wij Zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

De eerste decennia van het christendom (6) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 24-36 Vers 24 De Joden brachten Jezus ter dood, maar God wekte Hem op. Hij heeft de pijn van de dood opgelost omdat het niet ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:25-28

De weg van het leven : Frisse Wateren

Psalm 16 In het Nieuwe Testament citeren zowel de apostel Paulus als de apostel Petrus, geleid door de Heilige Geest, verzen uit Psalm 16 als woorden ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

De bijbel is begrijpelijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Psalm 119:130) Deze bijbelstudie gaat over het begrijpen van de...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:25-28

Is de Heer Jezus in de dodenwereld neergedaald? : Frisse Wateren

Vraag: Martin Arhelger stelt de “Hoffnung für alle” voor in vergelijking met de “Elberfelder Übersetzung” (uitgave 8/99). Mij is door de ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

De doop – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen “ (Handelingen 2:41) In...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:25-28

Het spreken in talen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer 100 jaar geleden werd het spreken in tongen in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

Levenswoorden in het boek Handelingen (2) : Frisse Wateren

Les 2 “Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

Het spreken in talen … tongen : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: 1 Korinthe 14 vers 20-22; Markus 16 vers 17.18; Handelingen 2 vers 1-36; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 19 vers 1-7. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-27

Paradijs – Hades – Hemel – Vaderhuis – Sjeool : Frisse Wateren

In dit artikel worden enkele termen uitgelegd die met het onderwerp van hemel in directe verbinding staan. 1. Sjeool, hades, paradijs Deze drie ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

De opstanding van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft..” (Mattheüs 28:5-8) “Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding” (Handelingen...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:25-28

De eerste decennia van het christendom (11) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-28

Jehovah Getuigen (1) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:25-26

Tongen, talen en tekenen … (2) : Frisse Wateren

Is de gave van tongen (talen) vandaag de dag nog steeds werkzaam? De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën zij zullen tenietgedaan ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:27-28

De Messias in het Oude Testament

De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’.
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:27-28

Het teken van Jona

Bijbelcritici stellen het boek Jona vaak ter discussie. Jona in de buik van de vis, dat is toch onverenigbaar met de menselijke logica? Maar wie God op Zijn Woord vertrouwt, is niet alleen overtuigd van de historische betrouwbaarheid, maar kan ook prachti
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:25

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (III) : Frisse Wateren

Wanneer men gelooft, dat het levende wezen op de een of andere manier zich vanzelf ontwikkeld heeft, dan heeft dat gevolgen voor de betekenis die men aan ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:27

Dood – en wat dan? : Frisse Wateren

Onder de vele vragen die de mensheid altijd hebben beziggehouden, is de vraag wat er na de dood gebeurt. Natuurlijk kun je dit onderwerp aan de kant ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende