Artikelen over Handelingen 2:17-21

Handelingen 2:17-21

Eerste Pinksterdag Maar Petrus, die daar (…) stond, verhief zijn stem en sprak tot hen (…) Handeling

Handelingen 2:14-21 Eerste Pinksterdag Maar Petrus, die daar (…) stond, verhief zijn stem en sprak tot hen (…) Handelingen 2:14 Je kunt van Petrus zeggen wat je wilt, maar hij is wel weer de eerste die opstaat. Nu midden op straat, ergens in de...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 2:17-21

De Zevende – Dag – Adventisten (1) : Frisse Wateren

INHOUD: Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA • a) De boodschapper van God Ellen G. White ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-18

Met het oog op Pinksteren

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees (…) Joël 2:28 Joël 2:28-29 Handelingen 2:16-18 Met het oog op Pinksteren De woorden waarmee dit deel van de profetie begint onthullen dat er een nieuw tijdperk komt: ‘Daarna...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 2:17-21

De eerste decennia van het Christendom (5) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 14-23 Vers 14-21 We hebben hier het begin van de bediening van de apostel Petrus. Hij was hersteld van zijn val en was voorbereid ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-21

Aanbidding: les 2 – Hoe aanbidden? : Frisse Wateren

In de eerste les hebben we veel over de familie van God geleerd. We vroegen ons af: Wat wil onze hemelse Vader graag van ons; waarmee kunnen wij Zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-21

De bijbel is begrijpelijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Psalm 119:130) Deze bijbelstudie gaat over het begrijpen van de...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:17-21

Vader, vergeef het hun! : Frisse Wateren

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Luk. 23:34). Deze uitspraak is een van de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-21

De doop – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen “ (Handelingen 2:41) In...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:17-21

Het spreken in talen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer 100 jaar geleden werd het spreken in tongen in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-21

Levenswoorden in het boek Handelingen (2) : Frisse Wateren

Les 2 “Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-21

Het spreken in talen … tongen : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: 1 Korinthe 14 vers 20-22; Markus 16 vers 17.18; Handelingen 2 vers 1-36; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 19 vers 1-7. ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-21

Tongen, talen en tekenen … (1) : Frisse Wateren

Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord ... Psalm 119:133 Ik was ongeveer 18 jaar oud toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-18

Help mijn dochter wil profeteren!

Overvalt een vraag jou weleens? Vandaag beschrijft Dorine hoe een vraag van haar dochter haar confronteert met haar eigen verlangens.
zijlacht.nl
Handelingen 2:17-21

De eerste decennia van het christendom (11) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-18

De positie en de taak van de vrouw in de gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de rol van de vrouw in de gemeente. Man en vrouw zijn gelijkwaardig in hun positie tegenover God. We zien in de Bijbel dat...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 2:17-18

Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.
israelendebijbel.nl
Handelingen 2:17

Gezichten, ondernemen en overwinnen … : Frisse Wateren

zoals gezien in Habakuk Gezichten Gelooft u in visioenen? Ik wel, en wel al op jonge leeftijd. Toen ik mijn eerste baan begon (kantoorjongen), mijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-18

Vrouw in het ambt : Frisse Wateren

Voorwoord Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van ...
frissewateren.nl
Handelingen 2:17-18

Het doel en nut van het teken der Tongen* – Bijbels Panorama

Eerder hebben wij twee verschillende artikelen gepubliceerd over het spreken in tongen. Het ene was van de hand van Sir Robert Anderson, die zich daarin in het algemeen bezighield met het verschijnsel in zijn dagen dat ook nu, een eeuw later, gewoonlijk w
bijbelspanorama.nl
Handelingen 2:20

De Tijd van het einde

Leven we al in de eindtijd of leven we in de opmaat naar de eindtijd? Een niet onbelangrijk verschil, waar alleen Gods Woord duidelijkheid over kan verschaffen.
israelendebijbel.nl
1
2
Volgende