Artikelen over Handelingen 18:9-10

Handelingen 18:9-10

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (27) : Frisse Wateren

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus voor de joodse raad De volgende dag beval hij “dat de overpriesters en het ...
frissewateren.nl
Handelingen 18:9-10

Vecht de goede strijd! - NL.Jesus.net

Ontmoediging heeft niet het recht om een obstakel te zijn voor Gods prachtige plan voor jouw leven! Vecht de goede strijd, maak de race af! God heeft goede dingen voor je in petto.
nl.jesus.net
Handelingen 18:10

Ik ben met je! Ook in het nieuwe jaar … : Frisse Wateren

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u” (Gen. 26:24). We vinden zeven personen in de Bijbel, aan wie God de onvoorwaardelijke belofte gaf dat Hij ...
frissewateren.nl
Handelingen 18:10

De Heer is nabij : Frisse Wateren

“… De Heer is nabij” (Fil. 4:5b) Precies in het midden van de vermaningen van Paulus aan de Filippiërs in Filippi 4 vers 1-9, vinden we deze ...
frissewateren.nl
Handelingen 18:9-10

Levenswoorden in het boek Handelingen (18) – slot : Frisse Wateren

Les 18 “... aangaande Jezus ... van ‘s morgens vroeg tot de avond toe” (Handelingen 28:23) Praktische tips: Neem alle gevraagde ...
frissewateren.nl
Handelingen 18:10

Een laatste waarschuwing : Frisse Wateren

Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als ...
frissewateren.nl
Handelingen 18:9

Levenswoorden in het boek Handelingen (14) : Frisse Wateren

Les 14 ... stond de Heer bij hem ...” (Handelingen 23:11) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar ...
frissewateren.nl