Handelingen 18:9-10

SV

9En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet.
10Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in deze stad.

KJV

9Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:
10For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.