Open de Bijbel

Handelingen 17:30
NBV 30 God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version