Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Job 12:10

Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Kolossensen 1:17

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Psalmen 36:9

(36:10) want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Hebreeën 1:3

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Lukas 20:38

Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.’
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Hebreeën 12:9

Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Johannes 5:26

Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Psalmen 66:9

hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed.
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

Daniel 5:23

U bent tegen de heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt.
Gerelateerd aan Handelingen 17:28

1 Samuel 25:29

Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de HEER, uw God, de mensenlevens bewaart, maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd.