Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Psalmen 50:8

Ik klaag je niet aan om je offers, nooit dooft voor mij het offervuur.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Job 33:4

De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Job 35:6

Als je zondigt, schaad je hem daarmee? Deert het hem als je veel misstappen begaat?
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Job 22:2

'Kan een mens God ooit tot nut zijn, kan zelfs een wijze hem een dienst bewijzen?
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Job 27:3

Zolang het leven in mij ademt, zolang Gods geest mij nog doortrekt,
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Romeinen 11:35

Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?'
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Mattheüs 5:45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

1 Timotheüs 6:17

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Mattheüs 9:13

Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Handelingen 17:28

Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Zacharia 12:1

Profetie. De woorden van de HEER over Israël. Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven:
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Jesaja 42:5

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Numeri 16:22

Hierop wierpen ze zich ter aarde en zeiden: 'God, u die al wat leeft de levensadem schenkt, als ‚‚n mens zondigt, laat u uw toorn dan op het hele volk neerkomen?'
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Psalmen 104:27

En allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Jesaja 57:16

Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Numeri 27:16

'Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Amos 5:21

Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet.
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Job 34:14

Als hij zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en hij zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren,
Gerelateerd aan Handelingen 17:25

Jeremia 7:20

Daarom, dit zegt God, de HEER: Ik stort over dit land, over de mensen, de dieren, de bomen en gewassen op het veld mijn grote woede uit. Alles zal branden, en niets zal worden geblust.
1
2
Volgende