Artikelen over Handelingen 16:25

Handelingen 16:25

Zal ik je een geheim vertellen? - NL.Jesus.net

Toen Paulus en Silas onterecht gevangen genomen waren, begonnen ze tot eer van God te zingen. In plaats van te jammeren en te klagen, kozen ze ervoor om voor Jezus te zingen. En terwijl ze Jezus’ naam aanbaden, liet een aardbeving de grond beven, vlogen d
nl.jesus.net
Handelingen 16:25

1 Thessalonika 2 (4) : Frisse Wateren

Zijn wij ook onverschrokken en vrijmoedig in het getuigen van en spreken over de Heer Jezus Christus? Of zijn er bij ons ook van die hindernissen? Hoe ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (42) : Frisse Wateren

“Vader, verheerlijk Uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken” (Joh. 12:28). ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Deze houding zal je laten groeien... - NL.Jesus.net

Soms zijn onze levens moeilijk. Soms komen we tot een punt dat ons leven zo moeilijk is dat we het gevoel hebben dat we het niet meer aan kunnen. God is dan nog niet klaar met ons! Zijn genade is elke ochtend nieuw.
nl.jesus.net
Handelingen 16:25

4 dingen waarin we kunnen worden als Lydia

Toen wij vorig jaar juni in Griekenland waren, zijn we ook langs Filippi gegaan. Het was heel indrukwekkend om te zien waar Paulus in de gevangenis heeft gezeten (Handelingen 16:23-31) en hoe de stad eruit heeft gezien. Daarna zijn we een stukje verder ge
zijlacht.nl
Handelingen 16:25

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (40) : Frisse Wateren

Mijn uiterste voor Zijn hoogste! “Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw naam!” (Joh. 12:27-28). Ondanks alle tegenstand en ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (3) : Frisse Wateren

September 2008. In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in de stad Filippi aan, waar ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Jeremia (2 – slot) – de lijdende profeet : Frisse Wateren

Nauwelijks kan men een van de profeten beter leren kennen dan Jeremia. Hij schrijft in zijn boek veel over zijn eigen omstandigheden zowel over zijn ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Nog gezond? (5) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 5 De innerlijke instelling “... in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn ...” (Jes. 30:15). “... want de vreugde van de HEERE, ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

De rol en de plaats van de muziek in de plaatselijke gemeente : Frisse Wateren

Opmerking van de (Duitse Sound Words) redactie Met dit artikel zijn wij het eens met de fundamentele oriëntatie, hoewel we ook de begeleiding van het ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Vrucht van de Geest in het huwelijk : Frisse Wateren

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die gestrande huwelijken en alle ellende die daaruit ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Geloven concreet (06) : Frisse Wateren

6. Zingt de Heer van harte We kunnen op verschillende manieren tonen, dat we blij zijn. Bijvoorbeeld daardoor, dat we zingen. Dus: Ben je blij? Zing ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Welk juk draag jij? : Frisse Wateren

God spreekt vaak in Zijn Woord door middel van beelden die voor de mensen van alle tijden begrijpelijk zijn. Vooral voor diegenen die niet kunnen lezen ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Naar de kliffen of naar de Rots der eeuwen? : Frisse Wateren

Dit artikel gaat over zelfmoord hoe men vandaag er mee omgaat, en hoe wij daar als Christenen persoonlijk en gemeenschappelijk mee omgaan. Het is een ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Levenswoorden in het boek Handelingen (11) : Frisse Wateren

Les 11 Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden (Handelingen 16:31). Hij verkondigde hen Jezus en de opstanding (Handelingen 17:18). ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl
Handelingen 16:25

Overdenking van Nehemia (12) : Frisse Wateren

De poortwachters in het huis van God behoren erop toe te zien, wie binnengelaten worden. Toen bijvoorbeeld Saulus op de weg naar Damaskus tot bekering ...
frissewateren.nl