Open de Bijbel

Handelingen 15:40
NBV 40 Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version