Open de Bijbel

Handelingen 13:5
NBV 5 waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot een dienaar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews: and they had also John to their minister.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version