Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 16:15

Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 10:22

Ze antwoordden: ‘Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 2:39

want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Lukas 19:10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

1 Johannes 5:9

Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 16:31

Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Johannes 6:63

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Markus 16:16

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 10:6

Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Johannes 12:50

Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 10:32

Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee.”
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Johannes 20:31

maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Johannes 4:53

De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 10:2

Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Jesaja 61:8

Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit ik met hen.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Handelingen 10:43

Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Jeremia 32:39

Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Genesis 18:19

Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd.
Gerelateerd aan Handelingen 11:14

Romeinen 10:9

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
1
2
Volgende