Artikelen over Handelingen 10

Handelingen 10

Levenswoorden in het boek Handelingen (7) : Frisse Wateren

Les 7 “Zo heeft dan God ook aan de volken de bekering ten leven gegeven” (Handelingen 11:18) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:11-17, 28, 34-36

Welkom in stempeltjesland: leef jij al zonder stempels?

Ga jij door het leven zonder een oordeel te geven over de ander? Of heb jij al snel je woordje klaar over iemand? Ik vind het heerlijk om naar mensen te kijken; mensen in al hun verschillende kleuren en culturen en kleding. Verscheidenheid kan ik waardere
zijlacht.nl
Handelingen 10:34-48

Het behoud is alleen door het geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg. Helaas wordt het evangelie vaak...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 10:43-48

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (8) : Frisse Wateren

Prediken, geloven, verzegelen, dopen is de Goddelijke volgorde, die wij hier waarnemen. God en zijn Woord veranderen nooit hoezeer, zoals de mensen ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:34-48

De doop – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen “ (Handelingen 2:41) In...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 10:34-43

Geloven concreet (08) : Frisse Wateren

U zult mijn getuigen zijn We lezen in Lukas 6 vers 45: Want uit [de] overvloed van [het] hart spreekt de mond. En een bekend spreekwoord zegt: Waar ...
frissewateren.nl
Handelingen 10

Het doel en nut van het teken der Tongen* – Bijbels Panorama

Eerder hebben wij twee verschillende artikelen gepubliceerd over het spreken in tongen. Het ene was van de hand van Sir Robert Anderson, die zich daarin in het algemeen bezighield met het verschijnsel in zijn dagen dat ook nu, een eeuw later, gewoonlijk w
bijbelspanorama.nl
Handelingen 10:9-17, 43, 46

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:34-43

De eerste decennia van het christendom (11) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:13-15

Homoseksualiteit – verdraaien van bijbelse waarheid : Frisse Wateren

28.08.2015 In de afgelopen jaren stond het onderwerp homoseksualiteit herhaaldelijk op de agenda. Eerst ging het heel algemeen om ...
frissewateren.nl
Handelingen 10

Het spreken in talen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer 100 jaar geleden werd het spreken in tongen in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:36

Romeinen 5:1 : Frisse Wateren

Wat is eigenlijk “vrede met God”?, zo vroeg iemand eens. “Is het een zeker gevoel in het hart?” - Nee, de vrede geeft wel en ...
frissewateren.nl
Handelingen 10

Petrus en Johannes (7) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 7 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
Handelingen 10

Het spreken in talen … tongen : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: 1 Korinthe 14 vers 20-22; Markus 16 vers 17.18; Handelingen 2 vers 1-36; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 19 vers 1-7. ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:38-39

De Christen en de politiek (1) : Frisse Wateren

Verwikkeld raken in politiek is één van de vragen waar Christenen van vandaag erg veel moeite mee hebben om over eens te worden. Velen mikken op een ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:36

Romeinen 5 vers 1 : Frisse Wateren

Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus …. Wat is eigenlijk “vrede met God”?, zo ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:38-43

S15_ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN – Bijbels Panorama

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naa
bijbelspanorama.nl
Handelingen 10

Tongen, talen en tekenen … (1) : Frisse Wateren

Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord ... Psalm 119:133 Ik was ongeveer 18 jaar oud toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:43

Urbi et Orbi : Frisse Wateren

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (de stad [Rome] en de wereld). Met deze zegen worden - volgens de katholieke leer allen, ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:42-43

Ging David vreemd? : Frisse Wateren

In onze dagen is “vreemd-gaan” schering en inslag. Zeker in de huidige westerse cultuur vindt men het normaal om op seksueel terrein van alles uit te ...
frissewateren.nl
1
2
3
4
5
Volgende