Artikelen over Handelingen 10:33

Handelingen 10:33

Overdenking van Nehemia (13) : Frisse Wateren

Nehemia 8-10 vormen een soort tussenvoegsel. Hier zien we de geestelijke toestand van het volk. Het toont duidelijk de genade van God in hun harten en ...
frissewateren.nl
Handelingen 10:33

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl