Handelingen 1:14

NBV

14Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

SV

14Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

KJV

14These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.