Artikelen over Handelingen 1:12-14

Handelingen 1:13-14

Samen houd je langer vol

Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken (…) Handelingen 1:14 Handelingen 1:13-15 Samen houd je langer vol Op weg naar het Pinksterfeest hebben Jezus’ leerlingen maar één agendapunt: wachten en bidden om de komst van de...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:12-14

De eerste decennia van het christendom (3) : Frisse Wateren

Handelingen 1 vers 10-26 Vers 10 en 11 Wat een geweldige en prachtige gebeurtenis: een Mens stijgt op naar de hemel! Een Mens geboren in Bethlehem, ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:12-14

Eenzaamheid (1) : Frisse Wateren

Maart 2007. Eenzaamheid is iets wat in het bijzonder in onze dagen vele mensen, zowel ongelovige als gelovige mensen, diep ongelukkig maakt. Misschien ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:14

Maria – een jonge vrouw staat ter beschikking van God : Frisse Wateren

Een vroom joods meisje droomt van geluk en een toekomst met haar verloofde, de timmerman Jozef. Waarin steekt Maria af onder andere vrouwen? Afkomst? ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:12

Het is niet ver meer

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Handelingen 1:12 Handelingen 1:1-12 Het is niet ver meer Daar gaan ze. Terug naar Jeruzalem. Een wolk...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:12

C325 De Olijfberg – Bijbels Panorama

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. (Luk.
bijbelspanorama.nl
Handelingen 1:12-13

Heel Israël behouden

Vraag: Waarom zou je Joden het Evangelie brengen als er in Romeinen 11:26 staat dat ‘heel Israël zalig zal worden’?
israelendebijbel.nl
Handelingen 1:14

Het gebed om de Heilige Geest : Frisse Wateren

Schriftgedeelten: Lukas 11 vers 13; Handelingen 1 vers 4-5; Handelingen 2 vers 1-4. Laten we eens kijken naar drie passages uit de geschriften van ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:14

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (19) : Frisse Wateren

Waakt en bidt! “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12); “Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed” (Hand. ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:14

De positie en de taak van de vrouw in de gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de rol van de vrouw in de gemeente. Man en vrouw zijn gelijkwaardig in hun positie tegenover God. We zien in de Bijbel dat...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 1:13-14

Overdenking van Nehemia (8) : Frisse Wateren

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water ... Het is ook nu nodig om de waarheid van ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:13

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (15) : Frisse Wateren

In onze dagen is het voor sommigen nog steeds het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:12

S19 PROFETIEËN TIJDSLIJN VAN DE PROFETIE* – Bijbels Panorama

In de dagen van de Heere Jezus verkeerden de discipelen in de veronderstelling dat Jezus de beloofde Messias was en dat Hij was gekomen om het Messiaanse rijk te vestigen. Zij dachten dat deze beloften uit het Oude Testament spoedig in vervulling zouden g
bijbelspanorama.nl
Handelingen 1:12

Christus’ hemelvaart en de sjechina

‘Sjechina’ komt vanuit het Hebreeuws en betekent ‘koninklijke woning’.
israelendebijbel.nl
Handelingen 1:12

DE VERBORGEN STRIJD IN DE PROFETIE-WERELDRIJKEN DER AARDE – Bijbels Panorama

Na ‘11 september’ 2001 lijkt de wereld er anders uit te zien, minder veilig, onstabiel. Omdat de aanslagen uit het midden oosten komen staat men wantrouwend tegenover elke “Arabisch” ogende vreemdeling. Er ontstaat een spanningsveld tussen de islamitische
bijbelspanorama.nl
Handelingen 1:12

De Hemelvaart van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 1:12

Levenswoorden in het boek Handelingen (1) : Frisse Wateren

Les 1 “Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die, ook voor ons bidt” ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:12

Jehovah Getuigen (1) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl