Artikelen over Handelingen 1:1-50

Handelingen 1:1-12

Het is niet ver meer

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Handelingen 1:12 Handelingen 1:1-12 Het is niet ver meer Daar gaan ze. Terug naar Jeruzalem. Een wolk...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:10-26

De eerste decennia van het christendom (3) : Frisse Wateren

Handelingen 1 vers 10-26 Vers 10 en 11 Wat een geweldige en prachtige gebeurtenis: een Mens stijgt op naar de hemel! Een Mens geboren in Bethlehem, ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:15-20

Geen trap na

En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen (...) Handelingen 1:15 Handelingen 1:15-20 Geen trap na Tijdens een gebedspauze staat Petrus ineens op. Ze zijn intussen met ongeveer 120 mensen, maar van de twaalf wordt er een gemist. Dat...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:21-26

Verkiezing ambtsdrager

(…) het lot viel op Matthias en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. Handelingen 1:26 Handelingen 1:21-26 Verkiezing ambtsdrager Petrus is een apostel die kennelijk niet kan wachten om in de vacature van Judas te...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:4-9

De eerste decennia van het christendom (2) : Frisse Wateren

Handelingen 1 vers 4-9 Vers 4 en 5 Toen de Heer met Zijn discipelen bijeen was, beval Hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:21-22, 24-26

De wonderlijke wegen van God : Frisse Wateren

Matthias was de apostel, die gekozen werd om de plaats te vervullen van Judas de verrader. Hij was dus niet onmiddellijk door de Heer zelf gekozen; en ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:7-9

Handelingen 1 vers 7-9 : Frisse Wateren

7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8. maar u zult de kracht ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:13-15

Samen houd je langer vol

Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken (…) Handelingen 1:14 Handelingen 1:13-15 Samen houd je langer vol Op weg naar het Pinksterfeest hebben Jezus’ leerlingen maar één agendapunt: wachten en bidden om de komst van de...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 1:21-26

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (18) : Frisse Wateren

Dit maal iets over Simon Zelotes, over Judas, de broer van Jakobus en Matthias, de apostel. Ook hun geschiedenis is uiterst leerzaam voor ons. De ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:1-11

Opstanding: Geen mythe, geen bedrog, geen bijgeloof! : Frisse Wateren

De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen (Luk. 24:34). … aan de apostelen die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:2-3, 8-11

Hemelvaart 2017: de dagplanning van Jezus

Met hemelvaart denken we eraan dat Jezus naar de hemel ging. Hoe bereidde Hij zich voor op deze dag en hoe kunnen wij ons voorbereiden op ónze 'hemelvaart'?
zijlacht.nl
Handelingen 1:1-12

Levenswoorden in het boek Handelingen (1) : Frisse Wateren

Les 1 “Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die, ook voor ons bidt” ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:6

Digitale Bijbelstudies - Stichting Israel en de Bijbel

Digitale Bijbelstudies
israelendebijbel.nl
Handelingen 1:6-12

S19 PROFETIEËN TIJDSLIJN VAN DE PROFETIE* – Bijbels Panorama

In de dagen van de Heere Jezus verkeerden de discipelen in de veronderstelling dat Jezus de beloofde Messias was en dat Hij was gekomen om het Messiaanse rijk te vestigen. Zij dachten dat deze beloften uit het Oude Testament spoedig in vervulling zouden g
bijbelspanorama.nl
Handelingen 1:6-12

DE VERBORGEN STRIJD IN DE PROFETIE-WERELDRIJKEN DER AARDE – Bijbels Panorama

Na ‘11 september’ 2001 lijkt de wereld er anders uit te zien, minder veilig, onstabiel. Omdat de aanslagen uit het midden oosten komen staat men wantrouwend tegenover elke “Arabisch” ogende vreemdeling. Er ontstaat een spanningsveld tussen de islamitische
bijbelspanorama.nl
Handelingen 1:15, 21-26

Vreemde verkiezing …. : Frisse Wateren

Naast de vele verkiezingen hebben we nu ook de verkiezing van de grootste Christelijke leider in Nederland. Het maandblad Reveil schreef in december ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:4-5, 14

Het gebed om de Heilige Geest : Frisse Wateren

Schriftgedeelten: Lukas 11 vers 13; Handelingen 1 vers 4-5; Handelingen 2 vers 1-4. Laten we eens kijken naar drie passages uit de geschriften van ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:15-22

De eerste decennia van het christendom (11) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:7

Darby in de krant : Frisse Wateren

Sommigen zullen zich herinneren ooit eens een artikel of een boek van John Nelson Darby gezien te hebben. Tamelijk zwaar te lezen, zegt de ene. Te ...
frissewateren.nl
Handelingen 1:8

Psalm 151 - Testify to love!

Huh, Psalm 151...? De oplettende lezer had het waarschijnlijk snel door. Er staan maar 150 psalmen in de Bijbel! Een typfoutje? Nee, verre van dat zelfs. Voor mij ging Psalm 151 bestaan toen ik een jaar of 10 was, en samen met mijn ouders keek naar de ser
zijlacht.nl
1
2
3
4
5
6
7
Volgende