Handelingen 8:2

NBV

2Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem.

SV

2En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen ten grave en maakten groten rouw over hem.

KJV

2And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.