Handelingen 8:2

SV

2En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen ten grave en maakten groten rouw over hem.

KJV

2And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.