Handelingen 7:54

SV

54Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.

KJV

54When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.