Handelingen 7:17

NBV

17Naarmate de tijd naderde dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zou gaan, nam het volk in Egypte in aantal toe en werd het steeds groter,

SV

17Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte;

KJV

17But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,