Handelingen 6:4

NBV

4terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’

SV

4Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.

KJV

4But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.