Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Handelingen 21:5

Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.
Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Lukas 22:41

En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:
Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Handelingen 7:60

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Filippensen 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Gerelateerd aan Handelingen 20:36

Daniel 6:10

(6:11) Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.
Gerelateerd aan Handelingen 20:36

2 Kronieken 6:13

Hij had een bronzen podium laten maken van vijf el lang, vijf el breed en drie el hoog, en dat midden in de voorhof laten neerzetten. Daarop had hij plaatsgenomen, en nu knielde hij neer, ten aanschouwen van de hele gemeenschap van Israël, hief zijn handen ten hemel