Artikelen over Handelingen 20:36

Handelingen 20:36

De ouderlingen en de leiding van de plaatselijke gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de leiding van de gemeente. De gemeente wordt geleidt door Jezus. Hij is het hoofd van de gemeente. “…Hem Die het Hoofd is,...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:36

Levenswoorden in het boek Handelingen (12) : Frisse Wateren

Les 12 “Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, Die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle ...
frissewateren.nl