Gerelateerd aan Handelingen 2:34-36

Gerelateerd aan Handelingen 2:34

Psalmen 110:1

Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.'
Gerelateerd aan Handelingen 2:34

Mattheüs 22:42

‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Handelingen 2:34

Hebreeën 1:13

Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt’?
Gerelateerd aan Handelingen 2:34

1 Korinthe 15:25

Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'.
Gerelateerd aan Handelingen 2:34

Lukas 20:42

Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand,
Gerelateerd aan Handelingen 2:34

Efeze 1:22

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,
Gerelateerd aan Handelingen 2:34

Markus 12:36

Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Lukas 20:16

Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Openbaring 20:8

Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Jesaja 59:18

Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij zich.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Jesaja 60:14

Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers, en iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je ‘Stad van de HEER‘, ‘Sion van de Heilige van Israël’.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Romeinen 16:20

De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Openbaring 19:19

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Psalmen 18:40

(18:41) u liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haters, ik roeide ze uit.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Lukas 19:27

En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Genesis 3:15

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Jesaja 49:23

Koningen zullen je verzorgen, vorstinnen zullen je zogen. Ze zullen voor je knielen, zich diep vooroverbuigen, en het stof van je voeten likken. Dan zul je erkennen dat ik de HEER ben, die niet beschaamt wie op hem hopen.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Psalmen 72:9

Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Psalmen 2:8

Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
Gerelateerd aan Handelingen 2:35

Jesaja 63:4

Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken.
1
2
3
Volgende